Klub Premium

 

Odkryj zalety Członkostwa w KLUBIE PREMIUM

Pakiet full service. Obszerny i kompleksowy. To najlepsza opcja pełnego, dodatkowego zabezpieczenia Twojej Hyla na 25 lat. Obszerny pakiet świadczeń opłacany jest raz w roku po wykonaniu usługi i obejmuje wszystkie prace i czynności związane z konserwacją, i serwisowaniem Hyla oraz zapewnia:

- 25 lat Gwarancji Spokoju, to rozwiązanie które chroni przed nieoczekiwanymi kosztami
- Przeglądy techniczne, które wykonywane są raz w roku wyłącznie przez wykwalifikowany personel, zgodnie z technologią producenta i przy użyciu oryginalnych części zamiennych

- 25 lat Gwarancji od daty zakupu na silnik i układy elektroniczne
- przesyłka urządzenia na koszt serwisu
- czas wykonania usługi 48h (dni robocze) + czas dostawy
- Stały Rabat 10%  na wszystkie akcesoria
- możliwość korzystania z wielu cyklicznych akcji promocyjnych
      
 Członkostwo w Klubie Premium jest dobrowolne.

Jeśli jeszcze nie jesteś Członkiem KLUBU PREMIUM zapytaj o możliwość dołączenia kliknij

 

WARUNKI GWARANCJI

 
 1.  Producent udziela gwarancji od daty sprzedaży na okres  24 miesięcy. Wady towaru ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 14 dni roboczych przez Autoryzowany Serwis HYLA POLAND. Termin ten liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.
Przesyłka kurierska gratis.
2.  Nabywcy przysługuje prawo wymiany towaru na wolny od wad w przypadku gdy uprawniony punkt serwisowy stwierdził wadę fabryczną niemożliwą do usunięcia.
3.  Gwarancją nie są objęte:
a)  elementy które ulegają zużyciu
b)  urządzenie z nieczytelnym lub zmienionym numerem fabrycznym,
c)  urządzenie z zerwaną lub uszkodzoną plombą gwarancyjną,
d)  uszkodzenia powstałe wskutek niezgodnego z instrukcją
obsługi użytkowania i przechowywania oraz napraw
dokonywanych poza autoryzowanym punktem serwisowym,
e)   uszkodzenia mechaniczne,
4.  Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
5.  Uszkodzenia nie objęte gwarancją oraz czynności konserwacyjne mogą być wykonane lub usunięte odpłatnie na prośbę nabywcy.
6.  Podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna lub dowód zakupu.